پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۰

هندسه طبیعت

 
هندسه طبیعت
هندسه بخش مهمی از قوانین همه ساختارهاست.
برای شکل گیری ویژگی های خاص هر ساختار، چگونگی روابط و چیدمان اجزاء بسیار مهمتر از خود اجزاء است.
با وجود اجزاء مشترک در اشیاء و موجودات هندسه متفاوت و نحوه چیدمان آنها باعث پدید آمدن آثار متفاوت می شود
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سارا دشت گرد در 15:6 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۰

کانسپت

کانسپت ها:

هميشه کانسپت ها توسط  معماران پديد نمي آيند. شايد بهترين  نمونه  اين موضوع  پاسخ لوکورنوريه به کانسپت مورد نظر  کارفرما در ساختمان  کارگاه هاي  چوب در مرکز هنرهاي بصري در دانشگاه هاروارد باشد. اين مرکز  يک بخش  دانشجويي است که  نه تنها  براي  دانشجويان  رشته هاي  هنري  بلکه براي  سايرين  هم قابل استفاده است. کانسپت مورد نظر  مسولان دانشگاه اينچنين که اگر  دانشجويان  بيشتري  از فعاليت هاي مرکز با خبر  باشند و بتوانند جريان کار و زندگي  درون آن را مشاهده کنند آنگاه شرکت و حضور  آنها در  کارگاه ها متحمل تر خواهد  بود و لوکورنوريه  کانسپت را به اجرا در آورد : به اين صورت او از درون  مسير عبور پياده موجود در سايت رمپي طراحي کرد که مانند تونلي  از درون  ساختمان  عبور مي کرد. و امکان  مشاهده  بسياري  از استوديوها و کارگاه ها را فراهم مي آورد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سارا دشت گرد در 15:1 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۰

موریانه‌ و خانه سازی

 

موریانه‌ها خانه‌های خود را در بیابان و در هوائی بسیار گرم می‌سازند و تلاش می‌کنند با کندن راههایی پیچیده در خاک، سیستم گرمائی و تهویه داخل لانه‌های خود را خنک و متعادل نگه دارند،


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سارا دشت گرد در 14:59 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۰

فوتوريسم:

فوتوريسم نهضتي خاص معماري نبود، بلكه تمام فعاليت هاي هنري را در بر مي گرفت و در آن ادبا، موسيقيدان ها، نقاشان، مجسمه سازان و معماران شركت داشتند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سارا دشت گرد در 14:51 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۰

تعریف معماری از زبان مشاهیر هنر و معماری:

لوكوربوزيه Le Corbusier : معماري بازي احجام زير نور است

از ديدگاه اگوست پره(Auguste Perret) ، معماري هنر سازماندهي فضاست و اين هنر از راه ساختمان بيان ميشود

ادوارد ميلر اپژوكوم (Edvard Miller Upjokom) نيز معماري را هنر ساختن و هدف كلي آن را محصور كردن فضا براي استفاده بشر تعريف ميكند.

گفته لامونت مور (Lamont Moore) نيز معماري هنر محصور کردن فضا جهت استفاده بشر است
فرانسيسكو ميليزيا : معماري هنر ساختن است.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سارا دشت گرد در 14:47 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۰

الحمراء، ژنرالیف و آلبسین، غرناطه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سارا دشت گرد در 14:44 |  لینک ثابت   • 

شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰

The architect

Main article: Architect

Architects plan, design and review the construction of buildings and structures for the use of people. Architects also coordinate and integrate engineering design, which has as its primary objective the creative manipulation of materials and forms using mathematical and scientific principles


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سارا دشت گرد در 15:33 |  لینک ثابت   • 

شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰

Architecture

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

For other uses, see Architecture (disambiguation).

 

Brunelleschi, in the building of the dome of Florence Cathedral, not only transformed the cathedral and the city of Florence, but also the role and status of the architect.

 

 

Section and elevation of Brunelleschi's dome

Architecture (Latin architectura, from the Greek ἀρχιτέκτων – arkhitekton, from ἀρχι- "chief" and τέκτων "builder, carpenter, mason") can mean:

  • The art and science of designing and erecting buildings and other physical structures.
  • The practice of an architect, where architecture means to offer or render professional services in connection with the design and construction of a building, or group of buildings and the space within the site surrounding the buildings, that have as their principal purpose human occupancy or use.[1]
  • A general term to describe buildings and other structures.
  • A style and method of design and construction of buildings and other physical structures.

A wider definition may comprise all design activity, from the macro-level (urban design, landscape architecture) to the micro-level (construction details and furniture). Architecture is both the process and product of planning, designing and constructing form, space and ambience that reflect functional, technical, social, and aesthetic considerations. It requires the creative manipulation and coordination of material, technology, light and shadow. Architecture also encompasses the pragmatic aspects of realizing buildings and structures, including scheduling, cost estimating and construction administration. As documentation produced by architects, typically drawings, plans and technical specifications, architecture defines the structure and/or behavior of a building or any other kind of system that is to be or has been constructed.

Architectural works are often perceived as cultural and political symbols and as works of art. Historical civilizations are often identified with their surviving architectural achievements.

Architecture sometimes refers to the activity of designing any kind of system and the term is common in the information technology world

نوشته شده توسط سارا دشت گرد در 15:20 |  لینک ثابت   •